Over Simone

De creatief coach: wie ben ik?


Het leven heeft me veel gebracht, mooie en ook pijnlijke stukken. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. De creativiteit heeft me in moeilijke tijden meermaals  erdoor heen geholpen. Een ingrijpende gebeurtenis bracht veel naar boven, waardoor ik inzicht kreeg dat ik zelf de keuze had om dingen te gaan veranderen.  Zo leerde ik dat ik helemaal niet zo zelfstandig was als ik dacht en ik ging mijn verantwoordelijkheid nemen.  Ik ging mijn eigen weg volgen en mijn eigen keuzes maken.
Dat geeft zelfvertrouwen en rust.
Dat bracht mij tot de keuze om mijn passie, het kunstenaarschap te gaan combineren met het creatief coachen. Twee passies ineen, dat voelt goed!  Ik heb altijd graag mijn medemens willen helpen en nu kan ik het op een professionele en creatieve wijze doen. Het past helemaal bij mij.

Kunstzinnig Atelier Simone

Sinds 2019 ben ik eigenaar van Kunstzinnig Atelier Simone, een praktijk aan huis voor creatief coaching voor zowel kinderen als volwassenen.  In mijn lichte atelier is het prettig werken als coach bij de ondersteuning naar een zich beter voelend mens. 

Mijn achtergrond, mijn werk als pedagogisch medewerker  en als kunstenaar vormen samen met de opleiding tot gecertificeerd creatief coach een goede basis voor dit werk.

Ik ben zeer begaan met de problemen waar kinderen tegenaan lopen en dat het kind met zijn/haar specifieke gedrag vaak ‘niet gezien’ wordt.  Er is op school  vaak geen tijd om hier voldoende aandacht aan te besteden.  En u als ouders of opvoeder loopt hier soms ook in vast. Hier kan ik als  creatief coach op inspringen.

Ik bied op een laagdrempelige wijze creatieve ondersteuning bij kinderen en volwassenen met een hulpvraag.

Samen gaan we aan de slag met de kunstzinnige middelen die passen bij uw kind. We kijken naar patronen die niet meer van nut zijn in het hier en nu. De Kleine Tiki werkt volgens de methode van samenwerking tussen hoofd, hart en handen. Deze methode pas ik toe in mijn praktijk.  Je komt meer in verbinding met jezelf en dichter bij je gevoel door te werken met je handen en allerlei materialen. 

Er wordt gewerkt vanuit een liefdevolle blik naar wat er is.  De oplossing zit in de persoon zelf en soms is het niet zo makkelijk om daarbij te komen. De creatieve opdrachten zijn daarbij zeer helpend.

Materiaalgebruik, vormgeving en gebruikte thematiek spelen hierbij een rol.  De open vragen over het werkstuk geven je inzichten in jezelf zodat je de volgende stap(pen) kunt zetten.

Als ervaringsdeskundige, creatief coach en kunstenaar kan ik er met heel mijn hart ZIJN voor de cliënt. Samen kijken we liefdevol naar wat er speelt in het NU en waar hij/zij last van heeft en hoe we dat kunnen veranderen.

Volg je hart…  maak de verbinding met je hart en je gevoel.

Via ‘werken met je hart’ gaan we met liefde en aandacht een stuk samen op tijdens jouw reis naar meer verbinding met jezelf.

Mijn visie

In de meeste therapievormen en coaching wordt gepraat, maar lang niet altijd kun je met woorden uitdrukken wat er in je omgaat.
Soms is het lastig om duidelijk te maken wat je voelt of waarom deze gevoelens je leven beïnvloeden.  
Creativiteit is dé methode om het naar buiten te brengen en verder te komen.

Ik werk  vanuit mogelijkheden, versterken van eigen kwaliteiten o.a. door inzichten.
De mens is van nature een scheppend, creatief wezen.
Schilderen, tekenen, boetseren, wandelen in de natuur, dansen en zingen zijn activiteiten die je kunnen helpen verder te komen en je te ontwikkelen.  
Het beeldend werken kan helpend zijn om weer in contact te komen met jezelf en in balans te komen. 

Wat in je leeft komt door beeldend werken naar buiten en geeft zo duidelijkheid, zodat je stappen kunt zetten.

Mijn opleidingen:

Pedagogisch medewerker, Kunstzinnig Dynamisch Kindercoach bij De Kleine Tiki, bijscholing 7-fasen geboortemodel RTNederland en Kindertekeningen beter begrijpen van Eveline Ruitenberg.