Creatieve begeleiding kinderen

Ik ben zichtbaar!
ik vertrouw op mij
ik maak me zichtbaar
ik neem mijn ruimte in
ik ben verbonden met mij

bron: deel uit zelfgeschreven gedicht

Opdracht:
teken de familie als dierfiguren

Het coachen van kinderen

Uw kind staat voor u op de eerste plaats en voelt zich niet fijn om wat voor reden dan ook. Dat kan zich uiten in bepaald gedrag, door verdriet, (faal) angst, boosheid, drift, stil en teruggetrokken, een druk hoofd. Ook somberheid, buikpijn of emotioneel ontoegankelijk zijn voorbeelden waarbij coaching uitkomst kan bieden.
Andere redenen om coaching in te zetten kunnen zijn, het aanleren van sociale vaardigheden om zelfverzekerder te worden, zoals:

 • het leren omgaan met pestgedrag
 • het overwinnen van faalangst
 • het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • het leren omgaan met eigen gevoeligheid

Creatieve coaching werkt goed, omdat kinderen van nature de behoefte hebben om zich creatief te uiten.

Wat doet een creatief coach?

Als creatief kindercoach begeleid ik kinderen op weg naar een beter zelfbeeld.
U als ouders of verzorgers komt bij mij met een hulpvraag.
Daarbij werk ik samen met uw kind op een creatieve en dynamische wijze toe naar het doel: het kind weer in zijn eigen kracht zetten en zichzelf te durven laten zijn.
Vanuit de belevingswereld van uw kind reik ik tools aan om beter met bepaalde situaties om te gaan en zo sterker en zekerder te worden. 

De tools  waarmee ik werk zijn:

 • Rollenspel
 • Kaartenspel
 • Kleien
 • Tekenen of schilderen
 • krachtstokken maken
 • collages maken
 • gedichtjes schrijven
 • wandelen en iets uit de natuur meenemen en iets maken
 • kindermeditatie

Het kind

Kinderen vinden het vaak erg leuk en het helpt hen op natuurlijke wijze hun gevoelens te uiten en angsten toe te laten en er anders mee om te gaan.
Het werk wat gemaakt is of het spel wat gespeeld is vormt het uitgangspunt voor een gesprek.
Er worden open vragen over gesteld, zodat uw kind zich bewust(er) wordt van zijn of haar gevoelens en gedrag en er beter en anders mee leert omgaan.
Samen werken we aan het ontdekken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden.
Het zien waar zijn of haar kracht en kwetsbaarheid zit en hoe daarmee om te gaan.
Zo krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en kan het weer trots zijn op zichzelf.
Het is kortdurend en effectief doordat de verandermogelijkheden zowel op bewust als onbewust niveau worden geactiveerd.

Als coach bied ik geen oplossingen, maar begeleid ik, want de oplossing zit in het kind zelf.

Voorbeelden waarbij ik ondersteuning bied:

 • Faalangst
 • Slaapproblemen
 • Hoog gevoeligheid
 • Pesten of gepest worden
 • Moeite met contact maken (sociale vaardigheden)
 • Omgaan met emoties
 • Veel in het hoofd zitten

U als ouders of verzorgers zijn belangrijk bij dit proces. U bent immers de deskundige.
We stellen gezamenlijk een doel of doelen op bij het intakegesprek.
Ik vind het belangrijk u, als ouders of verzorgers, bij het proces te betrekken en terugkoppeling te geven.

De prijs

Kennismakingsgesprek   – geen kosten
Intakegesprek – € 50,- per uur
Sessie – € 55,- per uur
Evaluatiegesprek – € 50,- per uur

De prijs is zonder BTW, omdat ik niet BTW plichtig ben.